GT彩票网

聚焦师生问答,研究英语精准教学——英语教研组校本研训活动(一)

文章来源: 发布时间:2019年10月28日 点击数: 字体:

活动目的:以同课异构的课堂研讨为依托,借助课堂观察平台的教师提问量表,对教师的课堂提问有效度进行探究和改进,以期通过对教师课堂提问的关注,探究教师提问话语对学生思维能力的提升效用。

参加对象:附小全体英语老师

执教内容:PEP book 5 Unit 3 What would you like? Read and write

活动安排:

  摄影、报道:殷燕

方案撰写、活动主持、签到表、作业单制作:朱佳怡

存档:朱佳怡

                                         平师附小英语教研组

                                 2019年10月25日


[打印文章] [添加收藏]
更多